Masivni parketi
Klasični parketi
  LAM PARQUET LISTONCINO RIBLJA KOST LISTONI
  Dimenzije:
10 x 55< x 250 <
Dimenzije:
22 x 60 < x 300 <
Dimenzije:
22 x 60< x 300 <
Dimenzije:
14 x 90< 500-1200
14 X 90 X 500-1200
14 X 120 X 500-1500
22 X 90 X 500-1200
22 X 135 X 800-2200
22 X 150 X 800-2200
Vrste drveta: slavonski hrast, europski javor, europska trešnja, parena bukva, europski orah, kruška,jasen, pareni bagrem.

Klasični parket izrađujemo isključivo od europskog drveta
Antikni parketi
Linija antiknih parketa je namijenjena onima koji žude za podnom oblogom na temelju sugestivno proživljenog efekta, koji omogućuje ponovno stvaranje tople atmosfere prošlosti bez odricanja praktičnosti i tehničkih osobina prefinito parketa izrađenog sa efektom antikne grafije...
Vizijom do izvrsnosti
Uspješnost Solidum - Žužića prepoznala je i komisija zadužena za selekciju kandidata za Svjetsku nagradu u izvrsnosti proizvoda i usluga (International Award for Excellence in Products and Services)...